جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1649785 بررسی اعمال ماده ۲۳۴ به دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی
تاریخ انتشار: 1400/01/22
1649046 طرح الزامات اجرایی عرضه سوخت و سی.ان.جی
تاریخ انتشار: 1400/01/18
1648976 ارتباط تهران و پکن در ابتدای راه است
تاریخ انتشار: 1400/01/18
1639182 ضرورت طراحی نقش راه برای حوزه انرژی
تاریخ انتشار: 1399/11/18
1639105 رئیس مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون انرژی می آید
تاریخ انتشار: 1399/11/18
1637394 بررسی عملکرد صنعت پتروشیمی و جایگاه این صنعت در جلوگیری از خام فروشی
تاریخ انتشار: 1399/11/11
1621008 کم و کیف اجرای سیاست های کلی در زمینه انرژی
تاریخ انتشار: 1399/07/22
1614886 اخذ تصمیمات شتاب زده در حوزه انرژی کارساز نیست
تاریخ انتشار: 1399/07/04
1611544 بررسی "طرح مدیریت تعارض منافع" در کمیسیون انرژی
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1607990 دولت و مجلس تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کنند
تاریخ انتشار: 1399/06/25