جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1097056 توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار شهرداری کلانشهرها
تاریخ انتشار: 1397/10/15
1042176 کنترل روند انتشار اوراق مشارکت با مهار فرارهای مالیاتی
تاریخ انتشار: 1396/10/23
1010511 اجازه انتشار یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دولت در سال ۹۶
تاریخ انتشار: 1395/12/04
952001 کاهش شکاف طبقاتی میان کارمندان دولت با افزایش حقوق متناسب با دریافتی فعلی
تاریخ انتشار: 1394/11/06
922717 شرایط انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی از سوی شهرداری ها
تاریخ انتشار: 1393/11/29
922712 اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع قانون بودجه از پرداخت مالیات معاف می شوند
تاریخ انتشار: 1393/11/28
922711 تعیین نحوه واگذاری اوراق مشارکت به پیمانکارانی که مطالبات معوق دارند
تاریخ انتشار: 1393/11/28
922710 بازپرداخت اوراق مشارکت طرح های قطار شهری با نرخ صفر مالیاتی تعیین شد
تاریخ انتشار: 1393/11/28
922513 وزارت نفت مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی را دریافت کرد
تاریخ انتشار: 1393/11/27
920823 وزارت نفت مجاز به فروش 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شد
تاریخ انتشار: 1393/11/08