جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1617044 بررسی کلیات طرح یک فوریت تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: 1399/07/08
1610616 تعیین میزان منابع ناشی از اجرای احکام
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1610170 مجلس باید برای اصلاح ساختار در بحث شکلی و محتوایی بودجه ورود کند
تاریخ انتشار: 1399/06/30
1595800 رویکرد مجلس نسبت به طرح گشایش اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/05/31
1586574 طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1585796 بررسی احکام ۱۳ گانه اصلاح ساختار بودجه
تاریخ انتشار: 1399/05/20
1582336 مولفه های تنظیم بودجه در برنامه هفتم اصلاح شود
تاریخ انتشار: 1399/05/15
1580348 طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر بررسی می شود
تاریخ انتشار: 1399/05/13
1578880 اولویت رسیدگی به دغدغه های معیشتی
تاریخ انتشار: 1399/05/11
1574638 تصویب احکام مربوط به مالیات و مولدسازی دارایی دولت
تاریخ انتشار: 1399/05/04