جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1361429 بررسی رویکرد دولت در تهیه بودجه سال 1399 کل کشور به صورت برنامه محور
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1361381 زیروبم رویکرد دولت در تهیه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1316974 روند اجرایی طرح کاداستر
تاریخ انتشار: 1398/07/21
1196434 بررسی اصلاح ساختار اقتصادی
تاریخ انتشار: 1398/05/01
1151154 درس‏هایی از تاریخ بودجه ‏ریزی 1. بودجه سال های 1358 و 1359
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1151143 درس‏هایی از تاریخ بودجه ‏ریزی سال های 1358 و 1359
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1120592 کلیه احکام تنقیحی از لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شد
تاریخ انتشار: 1397/12/19
1120522 بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات بودجه ۹۸ مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه
تاریخ انتشار: 1397/12/19
1118129 سقف بودجه سال ۹۸
تاریخ انتشار: 1397/12/12
1117185 یارانه نان و خرید تضمینی گندم تعیین شد
تاریخ انتشار: 1397/12/11