جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1529378 شرایط تبدیل وضعیت قراردادی ایثارگران تعیین شد
تاریخ انتشار: 1399/02/30
1392381 قانون تبدیل وضعیت شغلی شامل تمامی مشمولان ماده ۲۱ قانون ایثارگران می شود
تاریخ انتشار: 1398/10/03
1151269 تأکید بر اجرای بند 6 ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه که مربوط به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1131073 ضرورت توجه به افزایش حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/02/03
1109146 موافقت نمایندگان با فوریت طرح استفساریه مربوط به ایثارگران
تاریخ انتشار: 1397/11/16
1109065 کارکنان دستگاه های مختلف در صورت فوت و آسیب به دلیل انجام وظیفه "فداکار" شناخته می شوند
تاریخ انتشار: 1397/11/16
1105186 پیشرفت کشور پس از انقلاب چندین برابر شده است
تاریخ انتشار: 1397/11/07
1088076 بررسی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و رد استفساریه بر اعاده به خدمت ها
تاریخ انتشار: 1397/09/12
1042956 بررسی موانع اجرای قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگر در نشست فراکسیون ایثارگران
تاریخ انتشار: 1396/11/01
1033829 کسر خدمت یک ماهه در ازای یک درصد جانبازی
تاریخ انتشار: 1396/07/18