جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1661634 مشکلات عشایر در تامین علوفه
تاریخ انتشار: 1400/03/09
1657688 ضرورت حمایت از دامداران عشایری
تاریخ انتشار: 1400/02/21
1652915 ضرورت حمایت از عشایر در شرایط خشکسالی
تاریخ انتشار: 1400/02/01
1645899 رفع مشکل تامین نهاده های دامی مورد نیاز عشایر کشور را از طریق صادرات
تاریخ انتشار: 1399/12/19
1638813 صدور مجوز صادرات دام مازاد عشایر
تاریخ انتشار: 1399/11/16
1400378 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1400330 بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1343647 تخصیص ردیف اعتبار عشایری در حوزه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: 1398/08/18
1335878 ضرورت توسعه آموزش و پرورش عشایر
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1277422 عشایر از مالیات ارزش افزوده بهره مند می شوند
تاریخ انتشار: 1398/06/30