جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1400378 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1400330 بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1343647 تخصیص ردیف اعتبار عشایری در حوزه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: 1398/08/18
1335878 ضرورت توسعه آموزش و پرورش عشایر
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1277422 عشایر از مالیات ارزش افزوده بهره مند می شوند
تاریخ انتشار: 1398/06/30
1199334 بازارکار آفرینی برای زنان روستایی و عشایر نباید مغفول باقی بماند
تاریخ انتشار: 1398/05/02
1156262 چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398 (10. حوزه توسعه روستایی و عشایری)
تاریخ انتشار: 1398/04/15
1156170 بررسی چالش ها و راهکار های رونق تولید حوزه توسعه روستایی و عشایری در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/15
1120980 نقش کارگاه های کوچک در اشتغال پایدار
تاریخ انتشار: 1397/12/20
1116376 بودجه ۹۶میلیارد تومانی برای آبرسانی روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1397/12/07