جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1561770 فراهم کردن زیرساخت های لازم برای زوج و فرد شدن مدارس
تاریخ انتشار: 1399/04/11
1560872 تقویت زیرساخت های آموزش مجازی و پوشش دهی اینترنت
تاریخ انتشار: 1399/04/10
1536124 ولویت های مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی و فرهنگی
تاریخ انتشار: 1399/03/11
1529486 توسعه پهنای باند کشور یک مسئله ملی
تاریخ انتشار: 1399/02/30
1527594 ورود دستگاه قضا به فعالیت سایت های خرید و فروش اینترنتی
تاریخ انتشار: 1399/02/29
1510671 ضرورت اصلاح نحوه پیش فروش خودروسازان
تاریخ انتشار: 1399/02/09
1510529 ضرورت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید
تاریخ انتشار: 1399/02/09
1509627 افزایش 100 درصدی مصرف اینترنت در کشور با شیوع ویروس کرونا
تاریخ انتشار: 1399/02/08
1503335 موضوع افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت یکی از ضروریات جامعه است
تاریخ انتشار: 1399/01/31
1482813 کرونا می تواند فرصت ارزشمندی برای کشور در جهت ساماندهی امور و بهبود شرایط باشد
تاریخ انتشار: 1399/01/16