جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1649983 ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن
تاریخ انتشار: 1400/01/22
1649141 فرمول تعیین قیمت خودرو
تاریخ انتشار: 1400/01/19
1646480 بازار خودرو به تنظیم مقررات نیاز دارد
تاریخ انتشار: 1399/12/23
1645109 وضعیت صنعت خودرو
تاریخ انتشار: 1399/12/16
1644420 راهکارهای ساماندهی صنعت خودرو
تاریخ انتشار: 1399/12/12
1642266 هوای پاک فقط با خودروی استاندارد
تاریخ انتشار: 1399/12/03
1641042 طرح ساماندهی صنعت خودرو
تاریخ انتشار: 1399/11/29
1640869 بازگشت قیمت خودرو به ابتدای بهمن ماه
تاریخ انتشار: 1399/11/28
1640574 طرح ساماندهی صنعت خودرو بررسی شد
تاریخ انتشار: 1399/11/27
1621726 اشکال انتقال قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت
تاریخ انتشار: 1399/07/23