جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1613116 بررسی طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1611760 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1611522 بررسی ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1610276 تولید خودرو مازاد به معنای ایجاد هزینه فرصت در اقتصاد کشور است
تاریخ انتشار: 1399/06/30
1608162 بررسی راهکارهای تحقق مجلس قوی، کارآمد و انقلابی
تاریخ انتشار: 1399/06/26
1607592 ردپای مصوبه افزایش سه ماهه قیمت خودرو در گرانی چهارچرخ ها
تاریخ انتشار: 1399/06/24
1604378 تشریح جزئیات طرح «ساماندهی صنعت خودرو»
تاریخ انتشار: 1399/06/18
1601668 طرح ساماندهی خودرو
تاریخ انتشار: 1399/06/14
1600312 رشد نرخ ارز بر گرانی قیمت لاستیک اثرگذار است
تاریخ انتشار: 1399/06/10
1598090 افزایش هر سه ماه یک بار قیمت خودرو و بی ثباتی اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/06/03