جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1407850 سیاست های اخیر خانه دار کردن اقشار توانمند جامعه است
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1397701 سرمایه بسیار زیادی در حوزه خانه های خالی
تاریخ انتشار: 1398/10/09
1397293 لزوم توسعه صنعتی سازی مسکن
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1396225 وضعیت بازار مسکن در ماه های آینده
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1377473 شرایط طرح مسکن ملی
تاریخ انتشار: 1398/09/24
1373081 بهترین راه کار برای مدیریت بازار اجاره مسکن، اعمال مالیات های کنترلی است
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1365457 ضرورت استفاده از ظرفیت بافت فرسوده تهران برای اجرای طرح ملی مسکن
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1364433 افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن
تاریخ انتشار: 1398/09/13
1361733 ضرورت ارائه وام ارزان قیمت به اجاره نشینان
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1349710 تأثیر مثبت طرح ملی در کاهش تلاطمات بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/08/22