جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1605098 فراخوان به دستگاه‎های دولتی و غیردولتی برای اعلام قوانین دست و پاگیر
تاریخ انتشار: 1399/06/20
1605010 فضای کسب و کار با حضور معاون وزارت کار بررسی شد
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1572100 تعیین اعضای هیئت رئیسه فراکسیون پیشرفت و رفع موانع کسب و کار
تاریخ انتشار: 1399/04/31
1533528 برنامه ریزی و تصویب قوانین در زمینه بهبود فضای کسب و کار،
تاریخ انتشار: 1399/03/09
1471827 نوروز فرصت مناسبی است که مردم با خانه ماندن زنجیره انتقال کرونا را قطع کنند
تاریخ انتشار: 1399/01/07
1472053 هر حرکتی که در نهایت منجر به افزایش تولید می شود نیاز به زمینه مساعدی به نام محیط کسب و کار دارد
تاریخ انتشار: 1399/01/07
1036635 تحول اقتصاد نوآورانه با به ثمر نشستن طرح جامع اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/08/21
1034951 حمایت مجلس از توسعه کسب و کارهای نوین
تاریخ انتشار: 1396/08/02
1034319 ایجاد کسب و کار خرد از طریق گردشگری اولویت اصلی سازمان گردشگری
تاریخ انتشار: 1396/07/24
1031492 تدوین پیش نویس لایحه اقتصاد دیجیتال درمدت مدت ۴ ماه با محوریت سازمان فناوری اطلاعات کشور
تاریخ انتشار: 1396/06/11