جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1567470 ضرورت اصلاح ساختار خودروسازی
تاریخ انتشار: 1399/04/21
1562588 حجم تقاضای واقعی در بازار خودرو
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1561552 رشد نرخ ارز و کاهش عرضه خودرو
تاریخ انتشار: 1399/04/11
1560806 ورود کمیسیون صنایع و معادن به موضوع افزایش قیمت خودرو
تاریخ انتشار: 1399/04/10
1554348 راهکارهای موردنیاز برای ساماندهی بازارخودرو
تاریخ انتشار: 1399/03/30
1552592 بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو سازی
تاریخ انتشار: 1399/03/27
1544040 تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1541610 ضرورت ساماندهی بازار خودرو
تاریخ انتشار: 1399/03/15
1538046 خودرو باید به دست مصرف کننده اصلی برسد
تاریخ انتشار: 1399/03/13
1534224 ضرورت اصلاح مکانیسم پیش فروش خودرو
تاریخ انتشار: 1399/03/10