جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1167266 ضرورت حفاظت از جان کوله بران با ایجاد دروازه قانونی
تاریخ انتشار: 1398/04/16
1127515 توسعه همکاری های ایران با کشورهای همسایه، تحریم را تبدیل به فرصت می کند
تاریخ انتشار: 1398/01/26
1120980 نقش کارگاه های کوچک در اشتغال پایدار
تاریخ انتشار: 1397/12/20
1115734 هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید
تاریخ انتشار: 1397/12/06
1069987 معافیت مرزنشینان از پرداخت مالیات
تاریخ انتشار: 1397/06/05
1028464 طرح ساماندهی کولبران ۱۵ مردادماه تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود
تاریخ انتشار: 1396/05/07
1028418 افزایش امنیت شهرهای مرزی به واسطه ایجاد اشتغال
تاریخ انتشار: 1396/05/07
980289 حق نوارمرزی به حقوق فرهنگیان مرزنشین اضافه شود
تاریخ انتشار: 1395/05/05
965399 توسعه مناطق آزاد و بازارچه های مرزی نیازمند نگاه ملی
تاریخ انتشار: 1395/02/25
960227 ایجاد شغل در مناطق مرزی راهکار کنترل قاچاق کالا
تاریخ انتشار: 1395/02/03