جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1460483 برای بازنشستگان فرهنگی باید قدم جدی و محکمی برداشت
تاریخ انتشار: 1398/12/21
1428538 افزایش 200 هزار تومانی حقوق بازنشستگان براساس همسان سازی
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1422991 همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1414831 همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده
تاریخ انتشار: 1398/10/30
1407817 همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1397249 برای تحقق همسان سازی حقوق بازنشستگان چه میزان اعتبار نیاز است؟
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1394117 بررسی اعتبارات تخصیص یافته به همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: 1398/10/04
1367657 عدم دریافت مالیات از مؤسسات کنکوری به هیچ عنوان مصوبه مجلس نیست
تاریخ انتشار: 1398/09/17
1336918 ضرورت همسازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/08/12
1256294 اعلام وصول طرح احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح
تاریخ انتشار: 1398/06/10