جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1578022 همسان سازی حقوق بازنشستگان غیرهیئت علمی دانشگاه ها
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1570430 اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1567064 ضرورت سرعت بخشی در اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/04/20
1558940 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1555124 ضرورت اجرای نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/04/01
1554916 اجرای ناقص قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/04/01
1553670 اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مهمترین وظیفه کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/03/28
1554658 ضرورت اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/03/21
1541166 ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/03/14
1526246 تعیین تکلیف طرح سه فوریتی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/02/28