جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1648965 ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان جهت تجمیع سوابق بیمه ای افراد
تاریخ انتشار: 1400/01/18
1644242 لزوم اصلاح در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
تاریخ انتشار: 1399/12/12
1604466 لزوم اجرای قانون حمایت از جوانان جویای کار
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1604400 همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1585342 ضرورت توجه ویژه به آموزش و پرورش، حقوق و معیشت معلمان و بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/05/19
1578022 همسان سازی حقوق بازنشستگان غیرهیئت علمی دانشگاه ها
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1570430 اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1567064 ضرورت سرعت بخشی در اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/04/20
1558940 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1555124 ضرورت اجرای نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/04/01