جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1481273 حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 2 میلیون 800 هزار تومان تعیین شود
تاریخ انتشار: 1399/01/15
1472667 اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان باعث کاهش سن مدیریت در کشور شد
تاریخ انتشار: 1399/01/08
1460483 برای بازنشستگان فرهنگی باید قدم جدی و محکمی برداشت
تاریخ انتشار: 1398/12/21
1452001 افزایش مناسب حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/12/07
1441687 اولویت های مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1398/11/27
1428538 افزایش 200 هزار تومانی حقوق بازنشستگان براساس همسان سازی
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1422991 همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1419340 افزایش اعتبار موردنیاز همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ مشروط به ایجاد منابع جدید مالی
تاریخ انتشار: 1398/11/02
1414831 همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده
تاریخ انتشار: 1398/10/30
1407817 همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/10/23