جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1615318 حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون اجتماعی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1604466 لزوم اجرای قانون حمایت از جوانان جویای کار
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1591458 حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/05/25
1586530 تدوین طرح اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1571614 کعب عمیر رئیس کمیته صندوق های بازنشستگی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/04/29
1570430 اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1558940 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1554916 اجرای ناقص قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/04/01
1554468 افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1553670 اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مهمترین وظیفه کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/03/28