جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1472667 اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان باعث کاهش سن مدیریت در کشور شد
تاریخ انتشار: 1399/01/08
1452001 افزایش مناسب حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/12/07
1428538 افزایش 200 هزار تومانی حقوق بازنشستگان براساس همسان سازی
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1423204 بازنشستگان مناطق جنگی از مزایای ایثار برخوردار می شوند
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1422991 همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1419340 افزایش اعتبار موردنیاز همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ مشروط به ایجاد منابع جدید مالی
تاریخ انتشار: 1398/11/02
1414360 اقتصاد کشور باید قوی شود
تاریخ انتشار: 1398/10/30
1394117 بررسی اعتبارات تخصیص یافته به همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: 1398/10/04
1336918 ضرورت همسازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/08/12
1131073 ضرورت توجه به افزایش حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/02/03