جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1650248 مخالفت با حذف سن بازنشستگی از شرایط بازنشستگی
تاریخ انتشار: 1400/01/23
1648965 ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان جهت تجمیع سوابق بیمه ای افراد
تاریخ انتشار: 1400/01/18
1644242 لزوم اصلاح در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
تاریخ انتشار: 1399/12/12
1641009 طرح نقل و انتقال سوابق یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی
تاریخ انتشار: 1399/11/29
1615318 حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون اجتماعی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1604466 لزوم اجرای قانون حمایت از جوانان جویای کار
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1591458 حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/05/25
1586530 تدوین طرح اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1571614 کعب عمیر رئیس کمیته صندوق های بازنشستگی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/04/29
1570430 اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/04/28