جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1558940 حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1554916 اجرای ناقص قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/04/01
1554468 افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1553670 اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مهمترین وظیفه کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/03/28
1554658 ضرورت اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/03/21
1526246 تعیین تکلیف طرح سه فوریتی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/02/28
1514103 بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از صندوق بازنشستگی کشوری
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1499003 افزایش حقوق بازنشستگان فرهنگی
تاریخ انتشار: 1399/01/28
1472667 اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان باعث کاهش سن مدیریت در کشور شد
تاریخ انتشار: 1399/01/08
1452001 افزایش مناسب حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1398/12/07