جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1397909 فسخ قراداد مربیان خارجی لیگ برتر و تیم ملی فوتبال
تاریخ انتشار: 1398/10/09
1340570 بررسی موانع و الزامات واگذاری باشگاههای ورزشی استقلال و پرسپولیس
تاریخ انتشار: 1398/08/13
1340546 موانع، الزامات و ملاحظات واگذاری باشگاه های فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس
تاریخ انتشار: 1398/08/13
1137614 بررسی ابعاد و الگوهای واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال
تاریخ انتشار: 1398/02/17
1137605 زیر و بم ابعاد و الگوهای واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال
تاریخ انتشار: 1398/02/17
961478 لزوم ایجاد امنیت در ورزشگاه ها
تاریخ انتشار: 1395/02/06
932210 آغاز نخستین نشست آسیب شناسی خصوصی سازی ورزشی
تاریخ انتشار: 1394/04/22
932007 نخستین نشست تخصصی آسیب شناسی واگذاری باشگاه های دولتی به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: 1394/04/21
900932 واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس از طریق فرابورس
تاریخ انتشار: 1393/06/11
891085 نماینده کمیسیون فرهنگی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتخاب شد
تاریخ انتشار: 1393/03/28