جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1225538 روند اجرای طرح بازآفرینی شهری
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1136820 کلیات طرح یک فوریتی حمایت از مرمت بافت های تاریخی تصویب شد
تاریخ انتشار: 1398/02/16
1128911 ضرورت بازسازی بافتهای فرسوده
تاریخ انتشار: 1398/01/28
1089665 ضرورت حفظ جان کودکان و نوجوانان
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1088434 بازآفرینی بافت فرسوده در داخل شهرها
تاریخ انتشار: 1397/09/13
1087694 اجرای سیاست نوسازی بافت فرسوده در قالب طرح بازآفرینی شهری
تاریخ انتشار: 1397/09/11
1083067 نگاه جدی به بهسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده
تاریخ انتشار: 1397/08/23
1078240 اولویت اصلی در نوسازی بافت فرسوده
تاریخ انتشار: 1397/08/02
1037644 بازسازی کرمانشاه متناسب با شرایط بومی و فرهنگی صورت بگیرد
تاریخ انتشار: 1396/09/01
1037454 منابع صندوق توسعه ملی به کمک نوسازی بافت فرسوده بیاید
تاریخ انتشار: 1396/08/30