جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1231902 کاهش قیمت بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/05/20
1225538 روند اجرای طرح بازآفرینی شهری
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1218810 ارائه زمین رایگان و مشوق های اقتصادی، برای حضور فعال انبوه سازان تولید مسکن
تاریخ انتشار: 1398/05/13
1215222 لزوم ترغیب سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن
تاریخ انتشار: 1398/05/13
1213370 بررسی وضعیت بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/05/10
1155878 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (8. بخش مسکن)
تاریخ انتشار: 1398/04/12
1111578 تولید مسکن و تعدیل رابطه عرضه و تقاضا
تاریخ انتشار: 1397/11/28
904252 طرح تحقیق و تفحص از بانک مسکن از دستور کار خارج شد
تاریخ انتشار: 1393/06/31
894962 بانک مسکن به محلی برای دریافت سودهای کلان تبدیل شده است
تاریخ انتشار: 1393/04/24