جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1647477 نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1400/01/06
1638409 کاهش قیمت مسکن را در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا
تاریخ انتشار: 1399/11/14
1618558 افزایش تسهیلات خرید مسکن
تاریخ انتشار: 1399/07/13
1612246 ضرورت تعیین متولی ساخت و قیمت گذاری مسکن
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1609004 ضرورت مدیریت بازار مسکن و تعدیل کردن قیمت ها
تاریخ انتشار: 1399/06/28
1608098 کاهش ۶۰ درصدی قیمت مسکن
تاریخ انتشار: 1399/06/26
1598154 متعادل شدن قیمت ها و کاهش قیمت مسکن
تاریخ انتشار: 1399/06/03
1586692 ضرورت مدیریت بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1586338 وضعیت بازار مسکن در کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1577778 بخشی از خانه های خالی از سکنه در مالکیت بانک ها قرار دارد
تاریخ انتشار: 1399/05/08