جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1361733 ضرورت ارائه وام ارزان قیمت به اجاره نشینان
تاریخ انتشار: 1398/09/11
1349710 تأثیر مثبت طرح ملی در کاهش تلاطمات بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/08/22
1327294 قیمت مسکن بیش از گذشته کاهش خواهد یافت
تاریخ انتشار: 1398/07/29
1314814 تداوم کاهش قیمت مسکن در کشور
تاریخ انتشار: 1398/07/20
1231902 کاهش قیمت بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/05/20
1225538 روند اجرای طرح بازآفرینی شهری
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1218810 ارائه زمین رایگان و مشوق های اقتصادی، برای حضور فعال انبوه سازان تولید مسکن
تاریخ انتشار: 1398/05/13
1215222 لزوم ترغیب سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن
تاریخ انتشار: 1398/05/13
1213370 بررسی وضعیت بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/05/10
1155878 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (8. بخش مسکن)
تاریخ انتشار: 1398/04/12