جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1620184 وحدت و همدلی ما را از دو جنگ اقتصادی و کرونا عبور می دهد
تاریخ انتشار: 1399/07/17
1583910 ضرورت جوانگرایی در مدیریت های مختلف
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1582630 تاثیر مردمی شدن اقتصاد برای عبور از تحریم ها
تاریخ انتشار: 1399/05/15
1571838 ضرورت افزایش آمادگی دستگاه ها برای مقابله با بحران ها
تاریخ انتشار: 1399/04/30
1567448 بررسی گزارش آتش سوزی کلینیک سینا در کمیسیون امور داخلی کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/21
1565546 مدیریت بحران از شجاعت تا پرداخت هزینه
تاریخ انتشار: 1399/04/18
1545594 راه نجات و عبور از مشکلات اقتصادی، ایستادگی و مقاومت
تاریخ انتشار: 1399/03/20
1493579 بحران کرونا و واقعیت چهره آمریکا را فارغ از تبلیغات سینمایی و تلویزیونی
تاریخ انتشار: 1399/01/24
1493535 تحریم ها در شرایط بحرانی کرونا نقض حقوق بشر است
تاریخ انتشار: 1399/01/24
1489357 اشکال قانونی به طرح سه فوریت تعطیلی یک ماهه کشور وارد است
تاریخ انتشار: 1399/01/19