جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1128121 طراحی سدها باید تضمین کننده کنترل سیلاب ها باشند
تاریخ انتشار: 1398/01/27
1089774 ضرورت هوشمندسازی بهره برداری از آب های زیرزمینی
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1089746 آبخیزداری می تواند در حل مشکل کم آبی کمک کند
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1078630 مدیریت بحران آب
تاریخ انتشار: 1397/08/07
1078619 مدیریت بحران آب (مطالعه تطبیقی)
تاریخ انتشار: 1397/08/07
1065745 خشکسالی با مدیریت صحیح از کشور رفع می شود
تاریخ انتشار: 1397/04/24
1060291 رتبه اول ایران در فرسایش خاک
تاریخ انتشار: 1397/03/21
1054449 کدام الگو می تواند بحران کم آب کشور را مدیریت کند؟
تاریخ انتشار: 1397/02/23
1040398 بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور
تاریخ انتشار: 1396/10/04
1025567 ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای ممانعت از بحران آب
تاریخ انتشار: 1396/04/14