جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1089774 ضرورت هوشمندسازی بهره برداری از آب های زیرزمینی
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1089746 آبخیزداری می تواند در حل مشکل کم آبی کمک کند
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1065354 خودکفایی غذایی نیاز کشور نیست
تاریخ انتشار: 1397/04/20
1040607 تکلیف جدید مجلس به دولت برای بازسازی و نوسازی قنوات
تاریخ انتشار: 1396/10/06
1025567 ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای ممانعت از بحران آب
تاریخ انتشار: 1396/04/14
1024354 قنات یکی از راه های موفق مهار طبیعت و بهره گیری درست از منابع آبی
تاریخ انتشار: 1396/04/11
984868 لزوم بازنگری در مدیریت تخصیص های آب
تاریخ انتشار: 1395/06/01
983221 راه برون رفت از بحران آب احداث و اتمام سدهای نیمه کاره است
تاریخ انتشار: 1395/05/26
975191 بررسی بحران های زیست محیطی
تاریخ انتشار: 1395/04/15
973871 ۷۰ درصد آبخوان های کشور در شرایط بحرانی قراردارند
تاریخ انتشار: 1395/04/12