جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1057338 مالیات بر آلایندگی خودروها هدفمند می شود
تاریخ انتشار: 1397/03/02
975191 بررسی بحران های زیست محیطی
تاریخ انتشار: 1395/04/15
973061 آلودگی هوا، آب و خاک بیداد می کند
تاریخ انتشار: 1395/04/07
948953 ضرورت تشکیل فرماندهی مستقل برای مقابله با آلودگی هوا
تاریخ انتشار: 1394/10/05
948330 ضرورت تدوین برنامه مشخص برای فعالیت کارخانه ها و تردد خودروها
تاریخ انتشار: 1394/09/28
945000 استفاده از فناوری های نوین و تقویت دیپلماسی، راهکارهای رفع معضلات زیست محیطی
تاریخ انتشار: 1394/08/26
920792 تولید خودروهای الکتریکی در ایران (الزامات و چالش ها)
تاریخ انتشار: 1393/11/08