جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1654025 ضرورت مدیریت در حوزه برق
تاریخ انتشار: 1400/02/06
1653273 حمایت از بخش خصوصی در راستای توسعه روش های تولید برق
تاریخ انتشار: 1400/02/04
1651275 ضرورت طراحی نقش راه برای حوزه انرژی
تاریخ انتشار: 1400/01/29
1645836 منابع حاصل از افزایش هزینه برق صنایع بزرگ صرف برق رسانی به روستاها
تاریخ انتشار: 1399/12/19
1644442 عوارض مصرف برق صرف توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی می شود
تاریخ انتشار: 1399/12/12
1643863 مجوز مجلس برای فروش ۳۰ هزار میلیاردی اموال دولتی برای نوسازی نیروگاه ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق
تاریخ انتشار: 1399/12/11
1638932 دلایل قطعی برق در کشور
تاریخ انتشار: 1399/11/17
1637705 نیرو برق با زندگی انسان مدرن رابطه تنگاتنگی دارد
تاریخ انتشار: 1399/11/12
1597032 تامین برق واحدهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد
تاریخ انتشار: 1399/06/01
1578754 لزوم اصلاح شبکه توزیع و بهینه سازی مصرف انرژی صنایع
تاریخ انتشار: 1399/05/11