جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1186374 قانون جالب کشور فرانسه برای مدیریت بازار خرید و فروش مسکن
تاریخ انتشار: 1398/04/26
1165066 کاهش تقاضای مردم برای خرید مسکن موجب کاهش قیمت ها می شود
تاریخ انتشار: 1398/04/15
1155978 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (8. بخش مسکن)
تاریخ انتشار: 1398/04/12
1159090 افزایش وام مسکن در گرو بالا بردن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات است
تاریخ انتشار: 1398/04/11
1147363 بررسی گزارش طرح ملی مسکن
تاریخ انتشار: 1398/03/20
1147123 مالیات سنگین برای خانه های خالی وضع شود
تاریخ انتشار: 1398/03/19
1145993 چراغ سبز دولت به اجرای قوانین مالیاتی مربوط به بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/03/13
1141384 نقش تسهیلات شناور در خروج بازار مسکن از رکود
تاریخ انتشار: 1398/02/25
1137569 منطقه ای شدن تسهیلات خرید مسکن
تاریخ انتشار: 1398/02/17
1129824 هدایت نقدینگی و سرمایه تنها راه کار بهبود بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/02/02