جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1525218 جبران خسارت کرونا به گردشگری کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/25
1508561 بخش گردشگری به دلیل کرونا دچار آسیب اقتصادی شده است
تاریخ انتشار: 1399/02/05
1493795 توسعه گردشگری مجازی
تاریخ انتشار: 1399/01/25
1466271 طرح گردشگری مجازی می تواند تاثیر مناسبی در سرگرم کردن مردم داشته باشد
تاریخ انتشار: 1398/12/29
1443826 افزایش ورود گردشگران خارجی در 10 ماهه امسال نسبت به سال گذشته
تاریخ انتشار: 1398/11/28
1424599 مصوبه کمیسیون تلفیق برای بیمه راهنمایان گردشگری
تاریخ انتشار: 1398/11/07
1424668 بررسی ظرفیت ها، موانع و راهکارهای بازار گردشگری روسیه
تاریخ انتشار: 1398/11/07
1424632 بررسی بازار گردشگری روسیه (ظرفیت ها، موانع و راهکارها)
تاریخ انتشار: 1398/11/07
1394161 درآمد حاصل از مبلغ روادید صرف توسعه زیرساخت های گردشگری می شود
تاریخ انتشار: 1398/10/04
1381241 لایحه بازنگری در قانون صید و شکار
تاریخ انتشار: 1398/09/25