جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1406071 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 40. بخش برق
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1406140 وضعیت بخش برق در لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1367585 اختصاص 25درصد از مالیات قبوض برق برای تولید انرژی های خورشیدی
تاریخ انتشار: 1398/09/17
1336162 صادرات برق به عراق بسط و گسترش داده شود
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1324430 ضرورت تأسیس رگولاتور مستقل در صنعت برق
تاریخ انتشار: 1398/07/24
1307414 زیر و بم یارانه انرژی در ایران از منظر مصرف برق در بخش خانگی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1307350 درباره یارانه انرژی در ایران 2. تصویر مصرف برق در بخش خانگی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1259126 اعلام وصول طرح بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف
تاریخ انتشار: 1398/06/11
1222542 سازوکار پیشنهادی برای کاهش پیک بار 98 شبکه سراسری برق چیست؟
تاریخ انتشار: 1398/05/15
1222578 دو راهکار پیشنهادی برای کاهش پیک بار 1398 شبکه سراسری برق
تاریخ انتشار: 1398/05/15