جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1435126 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 60. بخش برق(گزارش تفصیلی)
تاریخ انتشار: 1398/11/19
1435099 سهم بخش برق ازلایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/11/19
1406071 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 40. بخش برق
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1406140 وضعیت بخش برق در لایحه بودجه سال 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/23
1367585 اختصاص 25درصد از مالیات قبوض برق برای تولید انرژی های خورشیدی
تاریخ انتشار: 1398/09/17
1336162 صادرات برق به عراق بسط و گسترش داده شود
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1324430 ضرورت تأسیس رگولاتور مستقل در صنعت برق
تاریخ انتشار: 1398/07/24
1307414 زیر و بم یارانه انرژی در ایران از منظر مصرف برق در بخش خانگی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1307350 درباره یارانه انرژی در ایران 2. تصویر مصرف برق در بخش خانگی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1259126 اعلام وصول طرح بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف
تاریخ انتشار: 1398/06/11