جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1566048 راهکارهای ارتقای سیاستگذاری در حوزه سیاست های حمایتی از اقشار محروم و کم درآمد
تاریخ انتشار: 1399/04/18
1522514 قرائت گزارش مرکز پژوهش ها از جهش و حمایت از تولید در دستورکار
تاریخ انتشار: 1399/02/23
1384241 اطلاعات پرداختی به مدیران شرکت های دولتی در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 1398/09/26
1311986 شرایط امروز اقتضا می کند تعهدات برجامی را انجام ندهیم
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1145166 نباید اجازه دهیم که حقوق های نجومی بازگردد
تاریخ انتشار: 1398/03/07
1140162 مأموریت به مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسی نحوه ادامه فعالیت دانشگاه های علوم پزشکی
تاریخ انتشار: 1398/02/23
1137590 مرکز پژوهش های مجلس یک بدنه کارشناسی بسیار قوی دارد
تاریخ انتشار: 1398/02/17
1136569 مرکز پژوهش های مجلس و راهکارهای قابل قبول برای نرخ بنزین
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1135761 ماموریت مرکز پژوهش ها جهت تدوین طرحی در خصوص کنکور
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1131050 لزوم عملیاتی شدن طرح های مرکز پژوهش های مجلس برای اصلاح وضعیت اقتصادی
تاریخ انتشار: 1398/02/03