جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1255806 نیازی به واردات برنج تا سه سال آینده وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1398/06/10
1219042 سیستم های تعزیرات و تنظیم بازار به صورت یکپارچه وارد عمل شوند
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1212302 حمایت از مصرف کننده نباید به زیان تولیدکنندگان باشد
تاریخ انتشار: 1398/05/09
1085490 حفاظت از محیط زیست به قیمت توقف اقتصاد کشاورزان
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1036168 هزارتن تا خودکفایی برنج فاصله داریم
تاریخ انتشار: 1396/08/15
1031963 حذف برنج های تقلبی با شناسنامه دار شدن محصول درمراکز تولید
تاریخ انتشار: 1396/06/19
1030706 خودکفایی برنج طی یکسال امکان پذیر است
تاریخ انتشار: 1396/05/30
1029628 واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد
تاریخ انتشار: 1396/05/17
1029521 شالیکاران گیلانی برنج را به رنج درو می کنند
تاریخ انتشار: 1396/05/16
1028928 افزایش ۲ برابری محصول درصورت کشت برنج پرمحصول
تاریخ انتشار: 1396/05/11