جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1255806 نیازی به واردات برنج تا سه سال آینده وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1398/06/10
1237026 برداشت سه میلیون تنی برنج نیاز به واردات را از بین می برد
تاریخ انتشار: 1398/05/28
1036168 هزارتن تا خودکفایی برنج فاصله داریم
تاریخ انتشار: 1396/08/15
1031963 حذف برنج های تقلبی با شناسنامه دار شدن محصول درمراکز تولید
تاریخ انتشار: 1396/06/19
1029628 واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد
تاریخ انتشار: 1396/05/17
1028928 افزایش ۲ برابری محصول درصورت کشت برنج پرمحصول
تاریخ انتشار: 1396/05/11
1015575 تکرار خودکفایی گندم با اصلاح بذر برنج امکان پذیر است
تاریخ انتشار: 1396/02/04
1015503 تعرفه واردات برنج برای حمایت از برنج کاران داخلی افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1396/02/04
1009415 میزان واردات تأثیرمستقیم بر نرخ برنج ایرانی دارد
تاریخ انتشار: 1395/11/25
1005929 حضور شرکت های دانش بنیان در خودکفایی برنج
تاریخ انتشار: 1395/10/29