جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1036168 هزارتن تا خودکفایی برنج فاصله داریم
تاریخ انتشار: 1396/08/15
1031963 حذف برنج های تقلبی با شناسنامه دار شدن محصول درمراکز تولید
تاریخ انتشار: 1396/06/19
1030706 خودکفایی برنج طی یکسال امکان پذیر است
تاریخ انتشار: 1396/05/30
1029628 واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد
تاریخ انتشار: 1396/05/17
1029521 شالیکاران گیلانی برنج را به رنج درو می کنند
تاریخ انتشار: 1396/05/16
1026817 لزوم ممانعت از واردات برنج در تمام ادوار برداشت محصول
تاریخ انتشار: 1396/04/24
1018476 کشت دونوبته برنج در مازندران کشور را از واردات بی نیاز می کند
تاریخ انتشار: 1396/02/31
1015575 تکرار خودکفایی گندم با اصلاح بذر برنج امکان پذیر است
تاریخ انتشار: 1396/02/04
1015503 تعرفه واردات برنج برای حمایت از برنج کاران داخلی افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1396/02/04
1012302 افزایش انگیزه تولید برنج با تعیین نرخ تضمینی توسط دولت
تاریخ انتشار: 1395/12/22