جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1255806 نیازی به واردات برنج تا سه سال آینده وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1398/06/10
1237026 برداشت سه میلیون تنی برنج نیاز به واردات را از بین می برد
تاریخ انتشار: 1398/05/28
1029628 واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد
تاریخ انتشار: 1396/05/17
1028928 افزایش ۲ برابری محصول درصورت کشت برنج پرمحصول
تاریخ انتشار: 1396/05/11
1026817 لزوم ممانعت از واردات برنج در تمام ادوار برداشت محصول
تاریخ انتشار: 1396/04/24
1018476 کشت دونوبته برنج در مازندران کشور را از واردات بی نیاز می کند
تاریخ انتشار: 1396/02/31
1005929 حضور شرکت های دانش بنیان در خودکفایی برنج
تاریخ انتشار: 1395/10/29
1003628 نقشه راه تولید و کشت های پرمحصولی نیازهای اساسی برای خودکفایی برنج
تاریخ انتشار: 1395/10/08
1003194 قاچاق مانعی برای بهبود بازار داخلی برنج
تاریخ انتشار: 1395/10/05
1002123 تنظیم بازار برنج نیازمند اختصاص تعرفه کارشناسی شده برای برنج های وارداتی
تاریخ انتشار: 1395/09/24