جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1141041 اعلام وصول طرح تعطیلی تمام مراکز اداری استان ها در روز پنجشنبه
تاریخ انتشار: 1398/02/25
1120500 ادارات دولتی مکلف به پرداخت بهای واقعی آب شدند
تاریخ انتشار: 1397/12/19
995673 بروکراسی اداری مهم ترین مانع بهبود فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: 1395/08/14
903823 صنعتی سازی در پیچ و تاب بروکراسی اداری
تاریخ انتشار: 1393/06/30