جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1337174 تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی از فعالیت پتروشیمی ها
تاریخ انتشار: 1398/08/12
1309766 بررسی یارانه انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1228122 اعمال کارت سوخت روشی برای مدیریت مصرف است
تاریخ انتشار: 1398/05/19
1155286 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (4. صنایع پایین دستی پتروشیمی)
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1155218 چیستی چالش ها و راهکارهای رونق تولید بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1136470 مزایده های فروش گازها به منظور ایجاد ارزش افزوده از این منابع و کاهش آلودگی های ناشی از آن
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1136234 آخرین برگ از تهدیدهای ترامپ
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1135868 آمریکا نمی توانند پتروشیمی ایران را تحریم کند
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1135847 صادرات بیشتر با ایجاد تنوع در تولید محصولات پتروشیمی محقق می شود
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1058358 هیچ کمبودی برای عرضه بنزین در کشور وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1397/03/06