جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1523986 ضرورت ساماندهی خانه های خالی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/24
1513521 لزوم تسریع در روند ساماندهی خانه های خالی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1509421 کاهش سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد
تاریخ انتشار: 1399/02/07
1494381 خرید و فروش امتیاز طرح ملی غیرقانونی بوده و انتقال امتیاز واحدهای ثبت نامی فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1493773 وضعیت بازار مسکن در ماه های آینده
تاریخ انتشار: 1399/01/25
1490921 عدم تعلیق باز پرداخت اقساط تسهیلات مسکن ضد اقتصاد خانواده است
تاریخ انتشار: 1399/01/20
1490899 ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: 1399/01/20
1490813 ضرورت تدوین برنامه جامع ساخت مسکن در دوران پساکرونا
تاریخ انتشار: 1399/01/20
1472583 ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی
تاریخ انتشار: 1399/01/08
1471057 تأثیر کرونا در کاهش معاملات بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1399/01/05