جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1619726 مشکلات تامین نهاده و ارز و چرخه تولید کشور
تاریخ انتشار: 1399/07/16
1435186 ارزیابی عملکرد شورای گفت وگو درحوزه قوانین بهبود مستمر محیط کسب وکار
تاریخ انتشار: 1398/11/20
1435201 ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی1. ارزیابی اجرای 14 حکم مندرج در ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
تاریخ انتشار: 1398/11/20
1052305 تقویت تعاونی ها راهکاری برای ایجاد شبکه خرید محصولات عشایری
تاریخ انتشار: 1397/02/10
985396 بررسی شاخص های منتخب پایداری بخش کشاورزی در ایران
تاریخ انتشار: 1395/06/07