جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1622038 مردم باوری و خداباوری; باید مبنای رفع تورم و گرانی باشد
تاریخ انتشار: 1399/07/24
1616224 تدوین و بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1616316 زدن خودرو به نام نمایندگان اشتباه بود
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1614864 طرح حمایت معیشتی از مردم
تاریخ انتشار: 1399/07/04
1600382 اولویت طرح های در حوزه معیشت و اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/06/10
1600064 ضرورت رسیدگی اولویت دار به طرح ها و لوایح
تاریخ انتشار: 1399/06/09
1599460 لزوم رسیدگی به معیشت مردم
تاریخ انتشار: 1399/06/05
1598946 استفاده از توان داخلی برای حل مشکلات اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1591686 حمایت معیشتی از 5 دهک پایین جامعه
تاریخ انتشار: 1399/05/25
1586486 ارائه طرحی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر
تاریخ انتشار: 1399/05/21