جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
940696 بودجه باید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی باشد
تاریخ انتشار: 1394/07/29
922465 انعطاف بیشتر بودجه، نتیجه دو سقفه بودن آن است
تاریخ انتشار: 1393/11/27
921848 حذف کامل درآمدهای نفت از بودجه، زمان بر است
تاریخ انتشار: 1393/11/18
921041 دستگاه بروکراتیک دولتی در برابر خصوصی سازی مقاومت می کند
تاریخ انتشار: 1393/11/11
920782 بودجه تا پایان هفته آینده به صحن می آید
تاریخ انتشار: 1393/11/08
920338 بودجه آموزش و پرورش جوابگوی حوزه آموزشی نیست
تاریخ انتشار: 1393/11/04
919900 دولت و مجلس باید نفت را از بودجه کشور جدا کنند
تاریخ انتشار: 1393/10/29
918296 اجماع نظر نمایندگان بر حذف درآمدهای نفتی از بودجه
تاریخ انتشار: 1393/10/15
917979 فرهنگ سازی در حوزه مد و لباس نیاز به بودجه مستقل ندارد
تاریخ انتشار: 1393/10/13
917579 ابزارهای آنلاین بودجه 1394 بر روی اینترنت قرار گرفت
تاریخ انتشار: 1393/10/08