جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1009537 دولت مکلف به جبران هزینه خدمات پزشکان محروم از فعالیت در بخش خصوصی در بودجه های سنواتی شد
تاریخ انتشار: 1395/11/26
962630 مجوز مجلس به دولت برای کمک به شهرک های صنعتی در قالب بودجه های سنواتی
تاریخ انتشار: 1395/02/13
962490 اختصاص سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل
تاریخ انتشار: 1395/02/13
908707 احتمال بازگشت مجدد احکام ثابت بودجه های سنواتی به مجلس در قالب طرح
تاریخ انتشار: 1393/07/29