جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1106881 بوروکراسی اداری غیرمتعارف یکی از دلایل عدم رونق بنگاه های خرد
تاریخ انتشار: 1397/11/13
1073448 چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون میشود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران
تاریخ انتشار: 1397/07/02
995673 بروکراسی اداری مهم ترین مانع بهبود فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: 1395/08/14
901446 تصاحب بازارصنایع غذایی روسیه در پیچ وخم بوروکراسی اداری
تاریخ انتشار: 1393/06/15