جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1452196 پیشگیری راه اصلی مقابله با ویروس کرونا است
تاریخ انتشار: 1398/12/07
1451686 ضرورت توجه به وضعیت آسیب ‎دیدگان اجتماعی
تاریخ انتشار: 1398/12/07
1142918 نحوه درجه بندی بیمارستانها
تاریخ انتشار: 1398/02/30
1106152 نقش پزشکان در دوران دفاع مقدس بسیار سازنده بود
تاریخ انتشار: 1397/11/09
1098857 ارتقای کیفیت ارائه خدمات راهکاری موثر برای رفع مشکلات
تاریخ انتشار: 1397/10/22
1043614 رفع هم پوشانی 6 میلیون ایرانی دارای دو دفترچه
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1022423 ارتقا کیفی مراکز درمانی با اجرای طرح اعتبار بخشی بیمارستان ها
تاریخ انتشار: 1396/03/22
1021408 اعتباربخشی به بیمارستان ها کلید افزایش کیفیت خدمات درمانی
تاریخ انتشار: 1396/03/10
1016144 افزایش ۲۰ هزار تخت به ظرفیت بیمارستان ها طی سه سال
تاریخ انتشار: 1396/02/12
972783 تشکیل کمیته بررسی سقوط اتوبوس سربازان در مجلس
تاریخ انتشار: 1395/04/06