جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1277466 ارتباط مستقیم میزان تقاضای بیمه بیکاری با شرایط اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: 1398/06/30
1151258 بیمه رایگان حق نیازمندان است
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1140522 گام ارزشمند بیمه ها در جهت ممانعت از بروز آسیب جدی به افراد
تاریخ انتشار: 1398/02/24
1138161 بناهای تاریخی بیمه می شوند
تاریخ انتشار: 1398/02/22
1112178 دولت مکلف به واگذاری باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز شد
تاریخ انتشار: 1397/11/29
1077555 انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی بیمه
تاریخ انتشار: 1397/07/29
923260 بیمه هشت میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر از اقدامات مؤثر وزارت کار است
تاریخ انتشار: 1393/12/04
923042 محل پرداخت سهم بیمه پیمانکاران مخابرات تعیین شد
تاریخ انتشار: 1393/12/03
923011 ترک اعتیاد سرپایی معتادان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد
تاریخ انتشار: 1393/12/03
919095 منابع مورد نیاز برای بیمه محصولات کشاورزی هزارمیلیارد تومان
تاریخ انتشار: 1393/10/21