جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1650812 طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
تاریخ انتشار: 1400/01/25
1616494 کمیسیون کشاورزی با واگذاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی به سازمان خصوصی سازی مخالفت کرد
تاریخ انتشار: 1399/07/07
1611632 سازمان برنامه موظف به تخصیص اعتبار برای خرید محصولات کشاورزی در بودجه سالانه شد
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1604902 پرتودهی گاما در جهت کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1554894 ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1058920 کلیات طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی تصویب شد
تاریخ انتشار: 1397/03/08
1018520 خالی شدن روستاها از سکنه با خواب چرخه تولیدات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1396/02/31
1017663 افزایش قدرت تولید کشاورزان با ارائه خرما در بورس
تاریخ انتشار: 1396/02/25
1015282 شبکه های دلالی پیچیده وهزینه تولید بالا عوامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است
تاریخ انتشار: 1396/02/03
1014130 تکرار خودکفایی گندم درگرو تعیین نرخ خرید منصفانه از کشاورز
تاریخ انتشار: 1396/01/23