جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1554894 ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1058920 کلیات طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی تصویب شد
تاریخ انتشار: 1397/03/08
1018520 خالی شدن روستاها از سکنه با خواب چرخه تولیدات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1396/02/31
1017663 افزایش قدرت تولید کشاورزان با ارائه خرما در بورس
تاریخ انتشار: 1396/02/25
1015282 شبکه های دلالی پیچیده وهزینه تولید بالا عوامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است
تاریخ انتشار: 1396/02/03
1014130 تکرار خودکفایی گندم درگرو تعیین نرخ خرید منصفانه از کشاورز
تاریخ انتشار: 1396/01/23
1012369 خُردشدن اراضی کشاورزی تولید را از حالت بهره وری خارج می کند
تاریخ انتشار: 1395/12/22
1012184 مدیریت بازار وارداتی کشاورزی به نفع تولیدکننده داخلی تمام می شود
تاریخ انتشار: 1395/12/21
1012040 ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند کاهش هزینه تولید
تاریخ انتشار: 1395/12/18
1011952 ارائه محصولات کشاورزی در بورس کالا از رانت جلوگیری می کند
تاریخ انتشار: 1395/12/18