جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1509443 ضرورت فراهم آوردن رفاه و امنیت شغلی کارگران
تاریخ انتشار: 1399/02/07
1502375 ضرورت اصلاح مصوبه شورای عالی کار
تاریخ انتشار: 1399/01/30
1501635 حداقل دستمزد و نرخ تورم سالیانه
تاریخ انتشار: 1399/01/30
1494995 رعایت قانون درباره حقوق و دستمزد کارگران
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1494425 افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1494183 کارگران تلاش گران خط مقدم عرصه تولید کشور هستند
تاریخ انتشار: 1399/01/25
1492995 کشور در میانه تحریم ها با بیماری پرهزینه کرونا روبرو است
تاریخ انتشار: 1399/01/23
1492629 دستمزد سال 99 کارگران
تاریخ انتشار: 1399/01/22
1037444 ارائه طرحی از سوی کمیسیون اجتماعی درباره سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: 1396/08/29
1016137 سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است
تاریخ انتشار: 1396/02/12