جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1128898 ضرورت ایجاد فرصت های اشتغال برای افراد جویای کار در جامعه
تاریخ انتشار: 1398/01/28
1118301 ترویج فرهنگ ساده زیستی و پرهیز از اسراف
تاریخ انتشار: 1397/12/12
1118192 بیکاری منشا آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1397/12/12
1117325 توجه به اشتغال مهمتر از پرداخت وام ازدواج است
تاریخ انتشار: 1397/12/11
922357 بی توجهی بودجه 94 به اشتغال و رفع بیکاری
تاریخ انتشار: 1393/11/26
915922 اقتصاد کشاورزی راه حلی مفید برای رفع معضل بیکاری
تاریخ انتشار: 1393/10/01
914298 تاکید بر کشت زعفران برای مقابله با بیکاری
تاریخ انتشار: 1393/09/16
912182 بیکاری دامن جوانان تحصیل کرده را گرفته است
تاریخ انتشار: 1393/08/26
912180 اصلاح ساختار اقتصادی جامعه بزرگ ترین کمک به رفع بیکاری است
تاریخ انتشار: 1393/08/26
910767 علاج بیکاری در کشور عمل به اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است
تاریخ انتشار: 1393/08/20