جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1337174 تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی از فعالیت پتروشیمی ها
تاریخ انتشار: 1398/08/12
1309766 بررسی یارانه انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1260198 مزایای افزایش ظرفیت پالایشگاه ها
تاریخ انتشار: 1398/06/12
1163846 وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران
تاریخ انتشار: 1398/04/15
1155286 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 (4. صنایع پایین دستی پتروشیمی)
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1155218 چیستی چالش ها و راهکارهای رونق تولید بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/10
1151176 وضعیت پتروپالایشگاه ها در ایران و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/29
1147445 تحریم های جدید تاثیر منفی درعملکرد شرکت های پتروشیمی ندارد
تاریخ انتشار: 1398/03/20
1146832 کشورها به منابع غنی جمهوری اسلامی در حوزه انرژی نیازمندند
تاریخ انتشار: 1398/03/19
1136234 آخرین برگ از تهدیدهای ترامپ
تاریخ انتشار: 1398/02/15