جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1431085 لزوم پرهیز مسئولان و جناح های سیاسی کشور از ایجاد دو قطبی های کاذب در آستانه انتخابات
تاریخ انتشار: 1398/11/13
1430737 تنوع جریانات سیاسی حاضر در رقابت های انتخاباتی مجلس عامل محرک افزایش مشارکت
تاریخ انتشار: 1398/11/13
1430356 تصویب قانون شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی
تاریخ انتشار: 1398/11/13
1422958 منابع قانونی تامین مالی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس تعیین شد
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1422895 دریافت و پرداخت کمک های مالی در انتخابات مجلس شفاف می شود
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1422862 حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی به تایید هیات مرکزی نظارت می رسد
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1422829 چارچوب هزینه های انتخاباتی هر داوطلب تعیین شد
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1422583 کمک های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات ثبت می شود
تاریخ انتشار: 1398/11/06
1414426 ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات برطرف شد
تاریخ انتشار: 1398/10/29
1397963 لزوم اصلاح قانون انتخابات
تاریخ انتشار: 1398/10/09