جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1424632 بررسی بازار گردشگری روسیه (ظرفیت ها، موانع و راهکارها)
تاریخ انتشار: 1398/11/07
1396618 وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1302630 گردشگری در گام دوم جمهوری اسلامی ایران (با محوریت گردشگری خانوادگی)
تاریخ انتشار: 1398/07/13
1302594 بررسی گردشگری در گام دوم جمهوری اسلامی ایران (با محوریت گردشگری خانوادگی)
تاریخ انتشار: 1398/07/13
1049781 توسعه و گسترش گردشگری در دستور کار کمیسیون های فرهنگی و اصل ۹۰
تاریخ انتشار: 1397/01/19
1027022 رونق گردشگری ورزشی در گرو جذب میزبانی مسابقات بین المللی
تاریخ انتشار: 1396/04/26
1022178 برگزاری مسابقات بین المللی ورزشی در استان ها موجب رونق گردشگری ورزشی می شود
تاریخ انتشار: 1396/03/20
1018940 کسب میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی یک تیر و دو نشان؛ رشد زیرساخت ها و تقویت اقتصاد ورزش
تاریخ انتشار: 1396/03/02
983219 لزوم دریافت ضمانت های لازم برای تورهای گردشگری ایرانی
تاریخ انتشار: 1395/05/26
980359 حمایت همه جانبه نمایندگان ملت از جامعه ورزشی
تاریخ انتشار: 1395/05/05