جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1607516 معیار اصلی آموزش و پرورش برای بازگشایی پیش از موعد مدارس
تاریخ انتشار: 1399/06/24
1600974 مسیر جذب معلم باید از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد
تاریخ انتشار: 1399/06/12
1598756 نحوه برگزاری کلاس های آموزشی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1586464 جذب معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1577672 نحوه به کارگیری معلمان در مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1530474 آمادگی کافی برای برقراری کلاس های آموزش به صورت حضوری و مجازی
تاریخ انتشار: 1399/03/01
1511645 نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانش آموزان
تاریخ انتشار: 1399/02/11
1495017 سهم وزارتخانه های بهداشت، ورزش و آموزش از بودجه جهت کاهش مصرف دخانیات
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1488157 در کنار حافظه محوری به مهارت آموزی دانش آموزان هم توجه کنیم
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1452229 استمرار تعطیلی مدارس و همچنین سایر تدابیر جهت رفت و آمد حداقلی ضروری است
تاریخ انتشار: 1398/12/07