جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1656789 نظام آموزش عالی مأموریت گرا، مسأله محور و مهارت محور
تاریخ انتشار: 1400/02/19
1647389 همسان سازی حقوق اساتید در سال 1400
تاریخ انتشار: 1400/01/04
1645326 تخصیص اعتبار ۳ هزار میلیاردی برای احیای سکونتگاه های غیررسمی، بافت های فرسوده و تکمیل مدارس
تاریخ انتشار: 1399/12/16
1641672 اعتبارات استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس
تاریخ انتشار: 1399/12/03
1607516 معیار اصلی آموزش و پرورش برای بازگشایی پیش از موعد مدارس
تاریخ انتشار: 1399/06/24
1600974 مسیر جذب معلم باید از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد
تاریخ انتشار: 1399/06/12
1598756 نحوه برگزاری کلاس های آموزشی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1586464 جذب معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1577672 نحوه به کارگیری معلمان در مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1530474 آمادگی کافی برای برقراری کلاس های آموزش به صورت حضوری و مجازی
تاریخ انتشار: 1399/03/01