جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1493085 موضوع هوشمندسازی مدارس در برنامه ششم توسعه و بودجه سالانه
تاریخ انتشار: 1399/01/23
1452229 استمرار تعطیلی مدارس و همچنین سایر تدابیر جهت رفت و آمد حداقلی ضروری است
تاریخ انتشار: 1398/12/07
1283414 کسب مهارت های زندگی در مدارس به کاهش آسیب های اجتماعی منتهی می شود
تاریخ انتشار: 1398/07/02
1204510 ضرورت نوسازی مدارس فرسوده در سراسر کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/06
1129093 یادگیری سبک زندگی، نسل آینده را تاثیرگذارتر می کند
تاریخ انتشار: 1398/01/28
1115406 افزایش سهم استانداردسازی سامانه های گرمایشی و سرمایشی مدارس
تاریخ انتشار: 1397/12/06
1092913 ارائه طرح تنظیم مقررات مالی برای آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1397/10/01
1089665 ضرورت حفظ جان کودکان و نوجوانان
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1085773 اعتبار مورد نیاز بازسازی مدارس فرسوده
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1083729 بهبود سطح کیفی آموزش در مدارس دولتی از اهداف کاهش تنوع مدارس در کشور
تاریخ انتشار: 1397/08/26