جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1611100 جای خالی دانش آموزان مدارس دولتی عادی از گردونه برترین های کنکور سراسری
تاریخ انتشار: 1399/07/01
1607516 معیار اصلی آموزش و پرورش برای بازگشایی پیش از موعد مدارس
تاریخ انتشار: 1399/06/24
1600788 بازگشایی مدارس و تشکیل کلاس ها به صورت حقیقی و حضوری
تاریخ انتشار: 1399/06/11
1598756 نحوه برگزاری کلاس های آموزشی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1493085 موضوع هوشمندسازی مدارس در برنامه ششم توسعه و بودجه سالانه
تاریخ انتشار: 1399/01/23
1452229 استمرار تعطیلی مدارس و همچنین سایر تدابیر جهت رفت و آمد حداقلی ضروری است
تاریخ انتشار: 1398/12/07
1283414 کسب مهارت های زندگی در مدارس به کاهش آسیب های اجتماعی منتهی می شود
تاریخ انتشار: 1398/07/02
1204510 ضرورت نوسازی مدارس فرسوده در سراسر کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/06
1129093 یادگیری سبک زندگی، نسل آینده را تاثیرگذارتر می کند
تاریخ انتشار: 1398/01/28
1115406 افزایش سهم استانداردسازی سامانه های گرمایشی و سرمایشی مدارس
تاریخ انتشار: 1397/12/06