جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1419001 طرح «اعاده اموال نامشروع»اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1398/11/02
1059282 شروط الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
تاریخ انتشار: 1397/03/09
1053847 دستگاه های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی مشخص شدند
تاریخ انتشار: 1397/02/19
1053687 عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود
تاریخ انتشار: 1397/02/19
1053651 تعاریف پولشویی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی وحقوقی ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1397/02/19
1045101 تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو باعث مبارزه جدی با پولشویی در کشور خواهد شد
تاریخ انتشار: 1396/11/17
1023824 خروج از رکود با تسریع در گردش نقدینگی
تاریخ انتشار: 1396/04/03
987999 اجرایی شدن FATF منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است
تاریخ انتشار: 1395/06/27
978215 مجلس بدون دریافت جزئیات نمی تواند توافق با FATF را تایید کند
تاریخ انتشار: 1395/04/28
977069 کارت های بانکی بین المللی فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند
تاریخ انتشار: 1395/04/21