جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1611144 اجرایی سازی مفاد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه درحوزه آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/07/01
1610776 رعایت عدالت در جذب نیروها
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1586994 بررسی ابعاد موضوع آمایش سرزمین
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1563120 بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت
تاریخ انتشار: 1399/04/15
1559286 اقدامات قوه قضاییه در راستای برقراری عدالت
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1552258 سهام عدالت با هدف کاهش فقر
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1543266 ضرورت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان
تاریخ انتشار: 1399/03/18
1538874 مرکز آمار گزارشی از نمره عدالت به مجلس ارائه کند
تاریخ انتشار: 1399/03/14
1539642 عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دو طرح عادی را اعلام وصول کرد.
تاریخ انتشار: 1399/03/13
1536562 استقرار عدالت اجتماعی با رویکرد اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/03/12