جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1428040 اخد مالیات از ثروتمندان براساس عدالت اجتماعی است
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1337006 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به کمیسیون بازگشت
تاریخ انتشار: 1398/08/12
1320794 حذف رسیدگی یک مرحله ای شکایات مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت
تاریخ انتشار: 1398/07/23
1290306 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: 1398/07/07
1196802 ضرورت مقابله با رانت و تحقق عدالت اجتماعی
تاریخ انتشار: 1398/05/01
1135814 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1121642 ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف
تاریخ انتشار: 1397/12/21
1103369 عدالت اجتماعی بعد از انقلاب توسعه پیدا کرد
تاریخ انتشار: 1397/11/02
966010 کاهش عناوین مجرمانه تنها راهکار برقراری عدالت ترمیمی
تاریخ انتشار: 1395/02/26
925071 ماهیت قانون (2) مفهوم قانون در اسلام
تاریخ انتشار: 1394/01/09